Как да отключа Nokia SL3?

Инструкции за прочитане на LOG файл от Nokia необходим за калкулиране на кодовете за отключване:

1. Инсталирайте USB драйвери за вашият телефон, ако сте с Windows XP / 2000 може да намерите драйвери на следната страница:

http://www.nodevice.com/driver/company/Nokia/USB.html

2. Когато свържете телефона към компютъра от телефона трябва да изберете режим на свързване "PC Suite" (Nokia Suite или OVI Suite)

3. Стартирайте програмата Logger.exe.

4. В прозореца за съобщения в програмата, ако имате успешно инсталирани драйвери за телефона трябва да видите съобщение че телефона ви е успешно свързан.
(фигура А) .
Ако такова съобщение липсва значи или нямате инсталирани драйвери за телефона или не сте избрали правилният режим на свързване описан в точка 2.

5. Ако телефонът ви е открит от програмата може да продължите напред като натиснете на бутона "Unlock" (фигура В) и след това натиснете бутона "Create file for LBF" (фигура С).

6. След като натиснете бутона "Create file for LBF" ще видите следният информационен прозорец :
    Преди да натиснете OK и да продължите ще трябва да извадите USB кабела от телефона, да извадите батерията за 3 секунди и да я поставите отново.

7. Натиснете "ОК" и свържете USB кабела към телефона, изчакайте 2-3 секунди и ако в прозореца за съобщения не видите промяна (броячът на времето ако не спре) натиснете за кратко бутона за включване на телфона, БЕЗ ДА ВКЛЮЧВАТЕ ТЕЛЕФОНА.
    Трябва да видите съобщение подобно на това на долната картинка след което трябва бързо отново да извадите USB кабела, батерията на телфона за 3 секунди, да я поставите обратно и отново да закачите USB кабела и при нужда да натиснете отново бутона за включване.

8. Ако успешно сте преминали през стъпка 7 би трябвало да видите съобщение подобно на това, което означава че успешно сте свалили информацията необходима за калкулиране на кода за отключване:

9. Файлът който ще е  показан във вашият прозорец трябва да изпратите на нашият email за да калулираме вашият код за отключване.

 

 

 

HTML Hit Counter   © 2014 Unlockonline.info Store